Logo-jrip
J Renal Inj Prev. 2017;6(1): 61-64. doi: 10.15171/jrip.2017.11
PMID: 28487874        PMCID: PMC5414521

Original Article

Administration of pentoxifylline to improve anemia of hemodialysis patients

Heshmatolah Shahbazian 1, Ali Ghorbani 1, Azita Zafar-Mohtashami 2 * , Abdolreza Balali 3, Armaghan AleAli 1, Gholam Reza Lashkarara 4

Cited by CrossRef: 1


1- COŞKUN D, ÇETİN G, ÇORUM O. Keçilere Artan Dozlarda Pentoksifilin Uygulamasının Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelere Etkisi. 2022; [Crossref]